Vrijeme odr?avanja: 04.02.2020.

Objavljeno: 05. 02. 2020. , A?urirano: 05. 02. 2020.

Na radionici usavršavanja u javnoj nabavi u organizaciji ?K Dubrovnik, odr?anoj 4. velja?e u Hotelu Kompas, Dubrovnik, polaznici su se pobli?e upoznali s planiranjem u sustavu javne nabave, objavama javne nabave i statisti?kim izvješ?ima, dokumentacijom o nabavi, pregledom i ocjenom ponuda te sa sklapanjem, izvršenjem i izmjenama ugovora o javnoj nabavi.

Voditelj radionice Anton Tomljanovi?, stru?njak Uprave za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, 20-ak polaznika radionice je kroz primjere dobre prakse upoznao s posebnostima bilo da sudjeluju u postupku javne nabave kao gospodarski subjekti, ponuditelji ili pak naru?itelji.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站