Vrijeme odr?avanja: 30.01.2020.

Objavljeno: 22. 01. 2020. , A?urirano: 22. 01. 2020.

Konstituiraju?a sjednica Gospodarskoj vije?a ?upanijske komore Dubrovnik, za sljede?e ?etvorogorišnje razdoblje, odr?at ?e se u ?etvrtak, 30. sije?nja, u 11 sati, u ?upanijskoj komori Dubrovnik, na adresi Pera ?ingrije 6.

Na sjednici ?e se izabrati ?lanovi Gospodarskog vije?a, kao i ?lanova Skupštine HGK iz redova ?lanova Vije?a ?K Dubrovnik te ?e se predstaviti izvještaj o radu ?upanijske komore, a bit ?e govora i o planovima za 2020. godinu.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站