Vrijeme odr?avanja: 13.11.2019. - 27.11.2019.

Objavljeno: 13. 11. 2019. , A?urirano: 13. 11. 2019.

Pozivamo tvrtke i obrte (do tri zaposlena) da se prijave za besplatnu izradu web-stranice u novom ciklusu projekta WebPost za akademsku godinu 2019./2020.

Prijave se zaprimaju do 27. studenoga popunjavanjem online prijavnice u nastavku teksta.

Projekt WebPoSt nastao je kao rezultat uspješne suradnje Sveu?ilišta u Dubrovniku i Hrvatske gospodarske komore – ?upanijske komore Dubrovnik, radi pru?anja pomo?i malim poduzetnicima u poboljšanju kvalitete poslovanja.

U projektu sudjeluju studenti Odjela za elektrotehniku i ra?unarstvo, koji ?e za ocjenu izra?ivati web-stranice, dok ?e s druge strane poduzetnici i udruge dobiti web-stranicu bez naknade za dizajn.

U slu?aju ve?eg broja prijavljenih od broja studenata, prednost imaju ?lanice Hrvatske gospodarske komore (trgova?ka društva).

Na kraju akademske godine ocjenjivat ?e se web-stranice. Najbolje ?e radove nagraditi Sveu?ilište i HGK.

Poziv mo?ete prona?i u rubrici Prate?i dokumenti, a detaljne informacije saznajte putem e-adrese tbozinovic@www.taikochao.com te putem telefonskoga broja 020/312-099.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站