Poslovne zone u Bjelovarsko-bilogorskoj ?upaniji za cilj imaju poticati razvoj poduzetništva, prije svega osiguravanjem povoljnih uvjeta poduzetnicima pri gradnji poslovnog prostora, na potpuno infrastrukturno opremljenome zemljištu. Kao prednosti poslovanja u poslovnim zonama isti?e se me?usobno olakšano povezivanje poduzetnika te zajedni?ko privla?enje tr?išta,  povoljnije cijene prostora, blizina glavnih prometnica, itd.

U poslovnim zonama posluju uglavnom mali i srednji poduzetnici koji svojom aktivnoš?u pridonose zapošljavanju lokalne radne snage i ostvarenju uvjeta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i otvaranja novih radnih mjesta u Bjelovarsko-bilogorskoj ?upaniji.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站