Vrijeme odr?avanja: 09.01.2020.

Objavljeno: 10. 01. 2020. , A?urirano: 10. 01. 2020.

Radionica o natje?ajima Ministarstva poljoprivrede iz podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. odr?ana je u ?K Bjelovar 9. sije?nja.  

Radionicu su, pred brojnom publikom, odr?ali Nikolina Per?ec i Josip Komljenovi? iz Uprave za stru?nu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede. Zainteresirani poljoprivrednici upoznati su sa tri natje?aja koja su objavljena 2. prosinca 2019. godine u sklopu podmjere 4.1.; 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i pove?anje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – tovno govedarstvo, 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva radi smanjenja štetnog utjecaja na okoliš te 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije. Primanje zahtjeva za potporu zapo?elo je 2. sije?nja, i to putem sustava Agronet.

Svi zainteresirani za natje?aje više informacija mogu prona?i na poveznici: https://ruralnirazvoj.hr/objavljena-tri-natjecaja-za-podmjeru-4-1/.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站