O ?K Bjelovar


?upanijska komora Bjelovar osnovana je 1962. godine, mijenjaju?i kroz protekla razdoblja nazive i pravne osobnosti, danas djeluje kao ?upanijska komora u sustavu Hrvatske gospodarske komore.

Na podru?ju Bjelovarsko-bilogorske ?upanije koje pokriva ?upanijska komora Bjelovar posluje prema najnovijim podacima za razdoblje I-XII 2015. godine 1.629 ?lanica koje zapošljavaju oko 14.073 djelatnika, ostvaruju 7,2 milijardi kuna ukupnog prihoda i u razdoblju I-XII 2015. godine ostvaruju 875,5 milijuna kuna izvoza.

Iako djeluje u sustavu Hrvatske gospodarske komore koja je svojom organiziranoš?u, djelovanjem i odlu?noš?u spremna za stvaranje nove i uspješnije gospodarske budu?nosti cijele Hrvatske, komora Bjelovar posebnu pozornost pridaje uva?avanju potreba i specifi?nosti svoga podru?ja i unapre?enju i uspješnosti svojih ?lanica.

Koriste?i sve raspolo?ive resurse Komora je u svakom trenutku na raspolaganju potrebama svojih ?lanica, ali ne odbija biti na usluzi i drugim zainteresiranim subjektima, tako da ostvaruje primjerenu suradnju s gradskim i ?upanijskim strukturama, komorama u inozemstvu, politi?kim strankama, raznim udrugama i sl.

Hrvatska gospodarska komora je uvela jedinstveni sustav upravljanja kvalitetom. Sustav upravljanja kvalitetom HGK, koji se odnosi na promicanje, zastupanje i uskla?ivanje zajedni?kih interesa ?lanica pred pravnim i drugim organima u zemlji i inozemstvu, u sukladnosti je sa zahtjevima norme: HRN EN ISO 9001:2009, pa isto tako i ?upanijska komora Bjelovar posluje u skladu s istima. Cilj uvo?enja Sustava je osigurati neprekidno poboljšanje kvalitete usluga koje Komora pru?a na zadovoljstvo svih zainteresiranih ?lanica. Osim podizanja razine svojih usluga, Hrvatska gospodarska komora ?eli vlastitim primjerom potaknuti ?lanice na potrebu uvo?enja Sustava upravljanja kvalitetom.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站