Vrijeme odr?avanja: 24.01.2020.

Objavljeno: 27. 01. 2020. , A?urirano: 27. 01. 2020.

Gospodarsko vije?e ?upanijske komore Bjelovar odr?alo je konstituiraju?u sjednicu 24. sije?nja u ?K Bjelovar. 

?lanovi Gospodarskog vije?a za mandatno razdoblje 2020. – 2024. su predstavnici devet tvrtki: BBS d.o.o., ?azmatrans Nova d.o.o., Danko promet d.o.o., Gala d.o.o., Koestlin d.d., Komunalac d.o.o., Kudumija d.o.o., Novi stan d.o.o. i Prima commerce d.o.o. 

Uz to, na sjednici Vije?a je ponovno za predsjednika izabran Jakov ?ori? iz tvrtke Gala d.o.o., a za njegova zamjenika Dragan Marinovi? iz ?azmatrans Nove d.o.o. Novoizabrani ?lanovi Vije?a su usvojili i Poslovnik o radu Gospodarskog vije?a ?K Bjelovar te izabrali predstavnike tvrtki Bjelovarsko-bilogorske ?upanije u Skupštini Hrvatske gospodarske komore.

Konstituiraju?oj sjednici su nazo?ili i zamjenika gradona?elnika Bjelovara Igor Brajdi? te ?upan bjelovarsko-bilogorski Damir Bajs, koji, kako su rekli, o?ekuju uspješnu suradnju s Gospodarskim vije?em i u sljede?em razdoblju.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站