Gospodarsko vije?e i ?lanovi Skupštine HGK


Na konstituiraju?oj sjednici Gospodarskoga vije?a ?upanijske komore Bjelovar od 24. sije?nja 2020. godine  za mandatno razdoblje 2020. - 2024., za predsjednika izabran je JAKOV ?ORI?, dr.vet.med., ?lan Uprave "Gala"" d.o.o. Bjelovar, a za zamjenika DRAGAN MARINOVI?, dipl.ing. prometa direktor "?azmatrans-Nova" d.o.o. ?azma.

?lanovi Gospodarskog vije?a ?K Bjelovar:

 •  "BBS" d.o.o. Bjelovar, SULEJMAN BEGI?, direktor 
 • "?azmatrans-Nova" d.o.o. ?azma, DRAGAN MARINOVI?, direktor
 • "Danko promet" d.o.o. Nova Ra?a; DANKO POPOVI?, direktor 
 • "Gala" d.o.o. Bjelovar, JAKOV ?ORI?, ?lan Uprave 
 • "Koestlin" d.d. Bjelovar, KREŠIMIR PAJI?, predsjednik Uprave 
 • "Komunalac" d.o.o. Bjelovar, ZORAN BIŠ?AN, ?lan Uprave 
 • "Kudumija" d.o.o. Bjelovar, DARIO KUDUMIJA, ?lan Uprave 
 • "Novi stan" d.o.o. Garešnica, DRAGUTIN KOSTANJŠEK, direktor 
 • "Prima commerce" d.o.o. Bjelovar, RENATO RADI?, ?lan Uprave 

 

Na sjednicu su imenovani ?lanovi Skupštine Hrvatske gospodarske komore za mandatno razdoblje 2020.-2024.

?lanovi Skupštine Hrvatske gospodarske komore su: 

 • RENATO RADI?, ?lanv Uprave tvrtke "Prima commerce" d.o.o. Bjelovar
 • KREŠIMIR PAJI?, predsjednik Uprave tvrtke "Koestlin" d.o.o. Bjelovar
 • JAKOV ?ORI?, ?lan Uprave tvrtke "Gala" d.o.o. Bjelovar

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站