Vrijeme odr?avanja: 13.03.2020.

Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta organizira jednodnevnu radionicu Aktualna praksa Dr?avne komisije za kontrolu postupaka javne nabave po fazama postupaka javne nabave; Nabava projektantskih usluga, nadzora i radova; Sklapanje, izvršenje i izmjene ugovora o javnoj nabavi, u petak, 13. o?ujka, u 9 sati u HGK – ?upanijskoj komori Sisak, na adresi Kranj?evi?eva 16.

Voditelji radionice su Renata Tomljenovi? i Davor Mikac, stru?njaci Uprave za politiku javne nabave Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Radionica je namijenjena sudionicima u postupcima javne nabave – gospodarskim subjektima, ponuditeljima i naru?iteljima te polaznicima omogu?uje stjecanje prava na bodove (8 bodova) koji su potrebni za obnovu certifikata u podru?ju javne nabave. Svakom polazniku ove radionice Ministarstvo ?e izdati potvrdu o poha?anju programa usavršavanja.

Naknada za sudjelovanje na radionici iznosi 750 kuna (oslobo?eno PDV-a, ?lanak 6. Zakona o PDV-u).

?lanice Hrvatske gospodarske komore ostvaruju popust na iznos naknade te ona iznosi 650 kn, a za svakog sljede?eg polaznika iz iste tvrtke naknada iznosi 550 kn.

Podaci za uplatu:
PLATITELJ: Ime i prezime; tvrtka/institucija; adresa, OIB
PRIMATELJ: Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 ZAGREB
IBAN PRIMATELJA: HR1423400091100241295
MODEL: HR00
POZIV NA BROJ: 249373-20-182
OPIS PLA?ANJA: Radionica javna nabava SK 13.3.2020.

U prate?im dokumentima nalazi se program radionice. Potrebno se prijaviti online prijavnicom u nastavku teksta najkasnije do petka, 6. o?ujka. Prijava se smatra kona?nom po primitku potvrde o upla?enoj naknadi na e-mail: sprpic@www.taikochao.com.

Nakon odr?ane radionice, HGK ?e dostaviti ra?un, a Ministarstvo potvrdu o sudjelovanju na radionici na adresu navedenu u prijavi.

Više informacija o radionici mo?ete dobiti u ?K Sisak od Senade Prpi? (telefon: 044/524-114).

Radionica je organizirana na temelju Sporazuma o poslovnoj suradnji Hrvatske gospodarske komore i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i dio je programa redovitog usavršavanja u podru?ju sustava javne nabave.

Ako ne vidite prijavni obrazac u nastavku teksta i koristite preglednik Internet Explorer, lijepo vas molimo da istu ovu stranicu otvorite u drugom browseru, poput MS Edgea, Mozille Firefoxa ili Chromea te se prijavite. Ispri?avamo se zbog neugodnosti i radimo na njenom ?urnom otklanjanju.
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站