Vrijeme odr?avanja: 04.02.2020.

Objavljeno: 04. 02. 2020. , A?urirano: 05. 02. 2020.

Savjetnik direktorice Vodoprivredno-projektnog biroa d.d. ?eljko Tusi? izabran je za predsjednika novoosnovanog Udru?enja za stru?ne poslove zaštite okoliša Hrvatske gospodarske komore, a funkciju zamjenika predsjednika ?e obnašati Dalibor Hati?, direktor tvrtke Oikon.

Tusi? je istaknuo da je potrebno postaviti ?vrstu organizacijsku strukturu Udru?enja kako bi mogli sna?nije nastupati prema upravnim tijelima, naru?iteljima i investitorima.

Dalibor Hati? 1437x1078.jpg
Dalibor Hati?, direktor tvrtke Oikon, potpredsjednik Udru?enja za stru?ne poslove zaštite okoliša HGK; Izvor: HGK.


"Radit ?emo na jasno definiranim odgovornostima i zadacima. Prvo na ?emu trebamo inzistirati je problem statusa ovlaštenika jer nije jasno što se doga?a kada oni napuštaju tvrtku, odnosno gubi li tvrtka status ili sam ovlaštenik. Stru?ni ispiti nisu za?ivjeli u praksi, iako su bili planirani pravilnikom još prije desetak godina pa i tu još uvijek tra?imo adekvatno rješenje", izjavio je Tusi?, najavivši aktivno sudjelovanje Udru?enja u izradi Pravilnika o polaganju stru?nog ispita zaštite okoliša.

Stanje u branši dodatno bi trebalo urediti donošenje eti?kog kodeksa poslovanja te izrada "bijele knjige" za naru?itelje stru?nih usluga i digitalnog kataloga Udru?enja za stru?ne poslove zaštite okoliša.

Još jedna aktualna tema je i elaborat gospodarenja otpadom. "Što se izrade tog elaborata ti?e, o?ito je da ?e se morati formirati neke grupacije jer tu postoje tri vrste ovlaštenja – vezane za okoliš, buku i otpad. Te specijalnosti su bitne i one ?e biti ?vrsta okosnica za funkcioniranje cjelokupnog Udru?enja", zaklju?io je Tusi?.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站