Vrijeme odr?avanja: 10.06.2020.

Objavljeno: 28. 05. 2020. , A?urirano: 01. 06. 2020.

Hrvatska gospodarska komora i Europska poduzetni?ka mre?a Hrvatske s velikim vas zadovoljstvom pozivaju na besplatan webinar COVID-19 i krizni management: Kako opstati i što o?ekivati? koji ?e se odr?ati u srijedu, 10. lipnja, u 9.30 putem aplikacije MS Teams.

Webinar je namijenjen liderima tvrtki na kojem ?e dobiti uvid u pregled trenutne situacije, strategije oporavka, kako se nositi sa psihološkom stranom krize te vjetar u le?a za nastavak poslovanja.

Teme koje ?e se predstaviti na webinaru su:

  • Klju?ne to?ke i strategije za oporavak gospodarstva
  • Kako u?inkovito umanjiti utjecaj COVID-19 na poslovanje
  • Iskustva i savjeti poduzetnika
  • Psihološka strana krize – faze koje lideri prolaze za vrijeme krize

Predava?i su:

Moderator je Marko Jur?i?, savjetnik predsjednika, Hrvatska gospodarska komora.

Informacije za prijavu:

  • sudjelovanje je besplatno
  • prijaviti se mo?ete putem online prijavnice (u nastavku teksta)
  • nakon što se prijavite, dobit ?ete upute za povezivanje na webinar
  • rok za prijavu sudionika: utorak, 9. lipnja, do 16 sati

Program

Vrijeme Aktivnost
09:30 - 10:00 Klju?ne to?ke i strategije za oporavak gospodarstva Gost predava?: g. Marko Jur?i?, Savjetnik predsjednika, Hrvatska gospodarska komora
10:05 - 10:35 Kako u?inkovito umanjiti utjecaj COVID-19 na poslovanje Gost predava?: g. Zlatko Bazianec, Deloitte Hrvatska Partner u Odjelu poslovnog savjetovanja, Rukovoditelj hrvatskog ureda
10:40 - 11:10 Iskustva i savjeti poduzetnika Gost predava?: g. Jan de Jong, Investor & Entrepreneur, Webpower Adria · Predavanje na engleskom jeziku
11:15 - 11:45 Psihološka strana krize - faze koje Lideri prolaze za vrijeme krize Gost predava?: g?a Tanja Pureta, specijalistica organizacijske i industrijske psihologije, Ramiro d.o.o.
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站