Tijekom nedavnog posjeta ameri?kog veleposlanika Hrvatskoj gospodarskoj komori, istaknuta je potreba spuštanja stope odbijenih prijava za ameri?ke vize na najmanje tri posto na godišnjoj razini kako bi Hrvatska ušla u bezvizni program. Stopa odbijenih viza za hrvatske dr?avljane je u periodu od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2019. iznosila ?etiri posto, što je najni?a stopa do sada.

Obje strane slo?ile su se kako bismo taj cilj mogli ostvariti ve? u ovo vrijeme idu?e godine, a za što je potrebno aktivnije poticati poslovnu zajednicu na apliciranje za vize u sljede?ih deset mjeseci.

Podnošenje zahtjeva za ameri?ku vizu (neuseljeni?ku), pojednostavljeno je na tri koraka: ispunjavanje potrebnog online obrasca, zakazivanje termina za razgovor u Veleposlanstvu SAD-a te obavljanje razgovora. Detaljne upute sa svim poveznicama nalaze se u letku dostupnom pod prate?im dokumentima.

Uz navedeno, Veleposlanstvo SAD-a je proširilo programe te tako postoji i Program podnošenja zahtjeva za vizu bez razgovora s konzulom.

Proširenje ovog programa pojednostavit ?e proces apliciranja za vizu i poboljšati korisni?ku uslugu za podnositelje zahtjeva za vizu u Hrvatskoj. Program omogu?uje osobama koje se kvalificiraju podnošenje zahtjeva za ameri?ku vizu bez dolaska u Veleposlanstvo na razgovor s konzulom. Smanjenjem broja podnositelja zahtjeva koji dolaze na razgovor s konzulom osobe koje se ne kvalificiraju za ovaj program imat ?e mogu?nost br?e obrade zahtjeva za vrijeme razgovara s konzulom.

Hrvatska je vrijedan saveznik i partner Sjedinjenih Ameri?kih Dr?ava i putovanjem gra?ana obiju zemalja osigurava se zna?ajna gospodarska i kulturna dobrobit za obje dr?ave. Uobi?ajeno je najve?i broj zahtjeva za vizu hrvatskih dr?avljana odobren, a Veleposlanstvo SAD-a nastavit ?e poticati turisti?ka i poslovna putovanja dr?avljana ovih dviju zemalja.

Sljede?e kategorije podnositelja zahtjeva za vizu mogu se kvalificirati proširenim Programom podnošenja zahtjeva za vizu bez razgovora s konzulom:

 • osobe mla?e od 14 ili starije od 79 godina (odnosi se na sve kategorije viza, bilo da se za vizu aplicira prvi put ili se obnavlja prijašnja viza)
 • osobe koje obnavljaju sljede?e kategorije viza koje su i dalje va?e?e ili su istekle unutar perioda od 12 do 48 mjeseci:
  • poslovne/turisti?ke (B1 i/ili B2),
  • tranzitne i/ili vize za ?lana posade (C1 i/ili C1/D),
  • novinarske (I),
  • studentske vize i vize uzdr?avanih ?lanova obitelji primarnog podnositelja koji se vra?a na nastavak programa u istu ustanovu ili nastavlja poha?ati isti program (F i M),
 • osobe na programu razmjene i uzdr?avani ?lanovi obitelji pod uvjetom da njihov SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) broj nije promijenjen (J).

Osobe na privremenom radu u SAD-u (E, H, L i P vize) i vjerski djelatnici (R vize) mogu se kvalificirati za ovaj program ako je njihova viza i dalje va?e?a ili je istekla unutar posljednjih 12 mjeseci.

Da bi obnovili vizu, svi podnositelji zahtjeva moraju ispuniti i poslati aplikacijski obrazac DS-160 i platiti sve propisane naknade. Osobe koje se kvalificiraju za program, aplikacijski obrazac i prate?e dokumente mogu poslati DHL-om ili ih osobno dostaviti u Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu.

Napominjemo da se svi podešeni zahtjevi ne?e mo?i obraditi ovim programom. Konzularni slu?benik zadr?ava diskrecijsko pravo da pozove na razgovor svakog podnositelja zahtjeva za bilo koju kategoriju vize.

Veleposlanstvo SAD-a poziva sve osobe koje se kvalificiraju da zahtjev za vizu podnesu kroz ovaj program.

Tako?er, podsje?amo da nikad nije prerano aplicirati za vizu ako planirate putovanje u Sjedinjene Dr?ave. Kako biste saznali više detalja o proceduri unutar Programa podnošenja zahtjeva bez razgovora s konzulom, posjetite internetsku stranicu Veleposlanstva  http://zagreb.usembassy.gov/visas.html ili koristite sljede?i kontakt:

Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu

Konzularni odjel

Tel.: +385 1 777 6538

E-adresa: ConsularZagreb@state.gov

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站