Vrijeme odr?avanja: 18.02.2020.

Objavljeno: 05. 02. 2020. , A?urirano: 06. 02. 2020.

?ivimo u vrijeme klimatskih promjena, na koje je posebno osjetljiv i ranjiv sektor poljoprivrede. Proizvodnja hrane mo?e biti zna?ajno ugro?ena ako se poljoprivredna proizvodnja ne prilagodi na vrijeme novom klimatskom okru?enju.. Kako bi se poljoprivrednim proizvo?a?ima pribli?ile mogu?nosti korištenja usluga DHMZ-a radi smanjenja štetnog utjecaja klimatskih promjena, Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Dr?avnim hidrometeorološkim zavodom (DHMZ) organizira radionicu Utjecaj vremena, klime i klimatskih promjena na poljoprivrednu proizvodnju koja ?e se odr?ati u utorak, 18. velja?e, u 10 sati u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu, na adresi Draškovi?eva 45 (dvorana na 1. katu).

Na radionici ?e biti prikazani proizvodi i usluge koje je DHMZ razvio za potrebe poljoprivrede, nakon ?ega slijedi rasprava u kojoj su poljoprivrednici pozvani na razmjenu iskustva, iskazivanje potreba i razgovor sa stru?njacima DHMZ-a radi što bolje uzajamne suradnje i postizanja što boljih poslovnih rezultata.

Prijaviti se mo?ete obrascem u nastavku do 17. velja?e.

Više informacija o radionici mo?ete dobiti u Sektoru za energetiku i zaštitu okoliša od Adriane Grzunov (telefon 01/4606-793) ili u Komori Zagreb od Biserke Šafran Fuchs (telefon 01/460-6717).  

Program

Vrijeme Aktivnost
10:00 - 10:05 Pozdravni govor i uvodne napomene
10:05 - 10:25 Kako vremenski ekstremi utje?u na poljoprivredu i po?are? - Višnjica Vu?eti? (DHMZ)
10:25 - 10:45 Klimatske promjene u 21. stolje?u: rastu?i pritisci na poljoprivredu - Ivan Güttler (DHMZ)
10:45 - 11:05 Prognoze i upozorenja DHMZ-a za potrebe poljoprivrede - Lovro Kalin (DHMZ)
11:05 - 11:20 Pauza za kavu
11:20 - 12:30 Okrugli stol - rasprava - moderator: Kornelija Špoler ?ani? (DHMZ)
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站