Turisti?ki cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku

Hrvatska gospodarska komora provodi akciju Turisti?ki cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku ?iji je cilj poticati unapre?enje kvalitete turisti?kih proizvoda i usluga te podizanje konkurentnosti turisti?kog sektora. U sklopu akcije dodjeljuju se priznanja, u devet kategorija, najboljim gospodarskim subjektima u turisti?kom sektoru na najve?em skupu profesionalaca u turizmu u zemlji Danima hrvatskog turizma. U ocjenjivanju se koriste financijski i fizi?ki pokazatelji poslovanja gospodarskih subjekata, ali se sna?an naglasak stavlja i na kvalitetu usluga.

Saznajte više
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站