Registar posrednika u prometu nekretnina

Hrvatska gospodarska komora upisuje posrednike u prometu nekretnina u Registar posrednika u prometu nekretnina na temelju rje?enja Ministarstva gospodarstva, poduzetni?tva i obrta o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina. Posrednik je du?an svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Registru prijaviti Sektoru za trgovinu Hrvatske gospodarske komore u roku 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Registar.

Saznajte više
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站