Potvrda o odslušanom predavanju o spre?avanju pranja novca i financiranja terorizma

Dana 27.10.2017. godine donesen je novi Zakon o sprje?avanju pranja novca i financiranja terorizma (objavljen u Narodnim novinama br. 108/2017) koji se po?inje primjenjivati od 01.01.2018. godine. Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom, Uredom za sprje?avanje pranja novca, Financijskim inspektoratom i Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, kao i sa stranim partnerima organizira razli?ite oblike edukacije na temu sprje?avanja pranja novca za ?lanice navedenih strukovnih udru?enja. Potvrda se izdaje kao dokaz o prisustvovanju stru?nom osposobljavanju i izobrazbi, u skladu s ?l. 49. Zakona o sprje?avanju pranja novca i financiranju terorizma.

Saznajte više
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站