Potvrda o nepovlaštenom podrijetlu iz EU

Zakonska osnova za primjenu nepreferencijalnih pravila podrijetla:

Kada to zahtijevaju uvjeti izvozne trgovine i ako su zadovoljene odredbe o stjecanju podrijetla, Potvrdom o nepovlaštenom podrijetlu mo?e se potvrditi da je roba podrijetlom iz Republike Hrvatske, pojedine dr?ave ?lanice EU ili tre?e zemlje.

Saznajte više
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站