Potvrda o ?lanstvu u HGK

Potvrda o ?lanstvu u Hrvatskoj gospodarskoj komori je uvjerenje koje mogu dobiti sva trgova?ka društva registrirana u Republici Hrvatskoj, a ?lanice su Hrvatske gospodarske komore. Potvrda slu?i kao dokument pri sklapanju poslova s inozemnim poslovnim partnerom te za dobivanje viza za odre?ene zemlje. Uz prethodni dogovor, mogu?e ju je dobiti i na nekom od stranih jezika.

Zatra?ite potvrdu
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站