Organizacija sajmova

Hrvatska gospodarska komora sufinancira i organizira izlaganje hrvatskih tvrtki na sajmovima na temelju Plana promocije hrvatskog gospodarstva – popisa tuzemnih i inozemnih sajmova na kojima se tijekom godine planira organizirati kolektivni nastup. Ako ?lanica iska?e interes za sudjelovanje na pojedinom sajmu koji je u skladu s Planom promocije slijedi organizacija sajma, odnosno nude se op?i uvjeti izlaganja koji ure?uju odnos organizatora i izlaga?a.

Saznajte više
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站