NATO natje?aji

Hrvatsko gospodarstvo, temeljem ?lanstva u NATO-u, ima otvorena vrata u svijet poslovanja i tr?i?nog natjecanja s najboljima. Vlada Republike Hrvatske pokrenula je projekt “Hrvatsko gospodarstvo i NATO” u kojem sudjeluje i Hrvatska gospodarska komora. Svoje ?lanicama dostupni smo za sve informacije kako biste se ?to jednostavnije i na vrijeme upoznali s mogu?nostima vezanim uz poslovanje s NATO savezom. HGK tvrtkama, prema njihovim djelatnostima, e-mailom ?alje informacije o natje?ajima (s obzirom na ?injenicu da se pozivi za sudjelovanje u javnom nadmetanju kojeg raspisuje NATO dostavljaju na kori?tenje u slu?bene svrhe i ne objavljuju se javno) koje dobije od Misije RH pri NATO-u, MINGO-a ili MVEP-a. Pristup podacima ove vrste omogu?it ?e se samo onim tvrtkama koje se upi?u u Registar gospodarskih subjekata zainteresiranih za sudjelovanje u NATO natje?ajima. Upis u Registar provodi se na temelju zahtjeva gospodarskog subjekta dostavljenog na odgovaraju?em obrascu. Tako?er, za one tvrtke koje to jo? nisu u?inile, isti?emo kako je za pojedine natje?aje koje raspisuju sastavnice NATO potrebno ishoditi odre?ene dokumente koje izdaje Ministarstvo gospodarstva. Navedeno se odnosi na Potvrdu o prikladnosti (Declaration of eligibility) i Sigurnosni certifikat (Security clearance). Napominjemo da, za razliku od nadle?nih institucija u drugim dr?avama ?lanicama EU, pomo? pri provedbi ove procedure Hrvatska gospodarska komora za svoje ?lanice za sada radi besplatno.

Upišite se u Registar
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站