Katalog investicijskih projekata

U cilju promocije Republike Hrvatske kao investicijske destinacije, Hrvatska gospodarska komora izradila je najopse?niju bazu podataka investicijskih projekata prikupljenih kroz nacionalnu mre?u ?upanijskih gospodarskih komora. Katalog pru?a potencijalnim ulaga?ima informacije o vrsti projekta, djelatnosti, pripremnoj fazi, vrijednosti te predvi?enim izvorima financiranja, olak?avaju?i time pregled ulaga?kih potencijala Hrvatske. Investicijski projekti pretra?ivi su prema sektorima i lokaciji, a dostupan je i tabli?ni pregled svih dostupnih projekata. Tako?er, ukoliko imate projekt za koji tra?ite investitora ili strate?kog partnera i ?elite da bude vidljiv u na?oj bazi, javite nam se.

Pregledajte katalog
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站