Jedinstvena kontaktna to?ka

Jedinstvena kontaktna to?ka djeluje temeljem Zakona o uslugama (NN 80/11), kojim je prenijeta EU Direktiva o uslugama. To je pravni okvir koji na razini Hrvatske, odnosno Europske unije i cijelog Europskog gospodarskog prostora, ure?uje okvir za pravo poslovnog nastana i slobodu pru?anja usluga.

Svrha Jedinstvene kontaktne to?ke je pru?iti poduzetnicima informacije o administrativnim uvjetima za obavljanje njihove djelatnosti.

Jedinstvena kontaktna to?ka pru?a poslovne informacije koje se prvenstveno odnose na Hrvatsku. Ukoliko trebate informacije o nekoj drugoj dr?avi ?lanici EU, preporu?ljivo se obratiti kontaktnoj to?ki te dr?ave ?lanice.

Saznajte više
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站