Javni komisionari

Javni komisionari su pravne i fizi?ke osobe kojima je dodijeljena ovlast prodaje pokretnina zaplijenjenih u ovršnom postupku. Prijedlog za otpremanje pokretnina javnom komisionaru daje ovrhovoditelj.

Javni komisionari se biraju raspisivanjem javnog natje?aja, kojeg organizira i provodi Hrvatska gospodarska komora. Odluku o odabiru javnih komisionara donosi Povjerenstvo za odabir javnog komisionara, sastavljeno od predstavnika Hrvatske gospodarske komore, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te Ministarstva pravosu?a.

Popis javnih komisionara 
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站