Izdavanje EU potvrde

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju za hrvatske gra?ane otvorilo se veliko europsko tr?ište, te mogu?nost rada i zapošljavanja u skladu sa svojim kvalifikacijama, radnim iskustvom i interesima, pod jednakim uvjetima koje moraju ispunjavati dr?avljani zemlje doma?ina. Hrvatska gospodarska komora na temelju Pravilnika o izdavanju EU potvrde (“Narodne novine”, broj 123/15) izdaje EU potvrdu za pravne osobe. Ova se potvrda izdaje na temelju ?lanka 8. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stru?nih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 82/15)* te se njome potvr?uje da je navedena osoba poslovno nastanjena u Republici Hrvatskoj za bavljenje navedenim djelatnostima te da u trenutku izdavanja potvrde nema ?ak ni privremenu zabranu bavljenja profesijom.

Saznajte više
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站