Izdavanje ATA karneta

ATA karnet je jednostavan me?unarodni carinski dokument koji se koristi za pojednostavljenje privremenog uvoza u stranu zemlju, s rokom va?enja od godine dana. Ovim carinskim dokumentom omogu?en je privremeni uvoz odre?enih kategorija robe u carinsko podru?je svake zemlje koja je prihvatila Konvenciju o privremenom uvozu, bez popunjavanja nacionalnih carinskih isprava, pla?anja carine i PDV-a ili polaganja depozita, što ina?e slijedi u redovnom postupku za privremeni izvoz odnosno uvoz. Nositelj ATA karneta mo?e biti samo dr?avljanin Republike Hrvatske, tj. osoba koja ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj ili tvrtka registrirana na teritoriju Republike Hrvatske.

Saznajte više
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站