Besplatno porezno savjetovanje

Na temelju iskazanih potreba gospodarstvenika, Hrvatska gospodarska komora pokrenula je uslugu poreznog savjetovanja. Usluga je namijenjena svim ?lanicama Komore, besplatna je i dio je paketa pomo?i gospodarstvenicima. Mogu?e ju je koristiti jednom godi?nje i to dodjelom vau?era koji je jednak vrijednosti jednog upita odnosno jednog stru?nog mi?ljenja/o?itovanja ovla?tenih poreznih savjetnika sukladno Zakonu o poreznom savjetni?tvu.

Saznajte više
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站