Edukacija

Nizom edukacija radimo na unaprje?enju konkurentnosti ?lanica i zaposlenika: organiziramo radionice, seminare, te?ajeve, ispite i dodjele certifikata u podru?jima poput sigurnosti hrane, trgovanja nekretninama, kao i primjene novih propisa, ra?unovodstva, obra?una poreza, kontrolinga, javne nabave i sl. S partnerskim institucijama sudjelujemo u programu naukovanja u tvrtkama.

Financiranje

HGK svojim ?lanicama, posebice MSP-ovima, olakšava pristup financiranju putem stalnog programa edukacije i individualnih konzultacija o financiranju mikro i malog poduzetništva, koji organizira u suradnji s HBOR-om. Potpora poslovanju tvrtki dostupna je i Vau?erima za besplatno porezno savjetovanje ili op?im financijskim savjetovanjem.

Informacije

Informirajte se o doma?im poslovnim subjektima te o prilikama na tr?ištu iz komorskih baza, a prema preferencijama svoje tvrtke odaberite neki od javnih natje?aj u EU, koji ?emo vam poslati. Pove?ite se s tvrtkama na stranim tr?ištima i upoznajte se s uvjetima za obavljanje poslova u zemljama EU i ostatku svijeta. Tako?er, nudimo mogu?nost preciznoga odabira potrebnog prevoditelja.

Izvoz

Lobiramo i pru?amo potporu pri izlasku na nova tr?išta; organiziramo izlaganja na sajmovima, posredstvom gospodarskih delegacija spajamo vas sa ?eljenim tvrtkama i institucijama na tr?ištima o kojima vas detaljno informiramo. Europskom poduzetni?kom mre?om omogu?ujemo suradnju s tvrtkama unutar EU – od procesa jednostavne kupnje i prodaje, do zajedni?koga sudjelovanja u razvojnim projektima EU.

Potvrde i uvjerenja

HGK izdaje potvrde zna?aja javnih isprava, poput potvrda koje prate robu pri uvozu i izvozu, sve va?nije potvrde o podrijetlu robe, EU potvrda i ATA karneta. HGK raspodjeljuje i dozvole za me?unarodni prijevoz tereta cestom, uskla?uje vozne redove linijskog prijevoza putnika te vodi registar i imenik posrednika te agenata u prometu nekretnina.

Promocija

Ve? desetlje?ima radimo na razvijanju svijesti o kupnji doma?ih proizvoda akcijama poput Kupujmo hrvatsko, Riba Hrvatske i sl., ali i lokalnim doga?anjima. Proizvodima se dodjeljuju i znakovi kvalitete Izvorno hrvatsko i Hrvatska kvaliteta, a redovito se organiziraju nastupi na inozemnim sajmovima. Priznatim poduzetnicima i tvrtkama dodjeljuju se nagrade i priznanja (Zlatna kuna i sl.).

Za po?etnike

Sve informacije potrebne za osnivanje tvrtke mo?ete prona?i na webu Jedinstvene kontaktne to?ke, ali i niz informacija vitalnih za etablirane tvrtke, poput onih o modalitetima poslovanja u nekoj od zemalja EU. Putem Europske poduzetni?ke mre?e i programa Erasmus+ mladim poduzetnicima nudimo stru?no usavršavanje u poduze?ima EU, pristup financiranju tek pokrenutih tvrtki i sl.

Zagovaranje

Hrvatska gospodarska komora zastupa i promi?e interese tvrtki pri donošenju i izmjenama zakona i propisa na lokalnoj i nacionalnoj razini. Putem ?lanstava u me?unarodnim udru?enjima i ustanovama te putem svoga Predstavništva u Bruxellesu utje?e na europske direktive. Unutar HGK formiraju se strukovna udru?enja prema interesima i djelatnostima tvrtki.
Starwars
青青精品视频国产-国语自产视频在线