U dokumentu se inzistira na kvaliteti razvoja koji se usmjerava na iskorištavanje vrijednosti, osobito prirodnih, te se temelji na koordinaciji svih dionika koji mogu utjecati na razvoj. Kod izrade bilo kojeg dokumenta kojemu je cilj razvoj, potrebno je provesti aktivnosti koje ?e omogu?iti da se postavljeni ciljevi i ostvare, pri ?emu je potrebno sagledati dosadašnji razvoj, sadašnje stanje i mogu?nosti te ograni?enja u razvoju da bi se postigli razvojni ciljevi i ostvariti kvalitetni razvojni u?inci. Iz toga bi morale nastupiti i odgovaraju?e institucionalne i organizacijske promjene.
Obilje?je podru?ja posebne dr?avne skrbi (PPDS) zna?ajno je razvojno zaostajanje za ostalim dijelovima RH te ta podru?ja o?ekuje razdoblje u kojem se inzistira na opisanoj kvaliteti razvoja koji se, ukupno, mora sagledavati u sklopu strategije razvoja Republike Hrvatske.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站