Objavljeno: 04. 10. 2019. , A?urirano: 04. 10. 2019.

Hrvatska gospodarska komora na temelju ?lanka 82. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ br. 41/2018) i ?lanka 8. Pravilnika o dozvolama u prijevozu tereta („Narodne novine“ 57/2018), objavljuje Poziv prijevoznicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu dozvola za me?unarodni prijevoz tereta za 2020. godinu.

Prijevoznici koji imaju licenciju Zajednice za obavljanje me?unarodnog prijevoza tereta, du?ni su dostaviti uredno popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu dozvola za me?unarodni prijevoz tereta za 2020. godinu od 1. do 15. listopada.

Zahtjev se podnosi u ?upanijsku komoru prema sjedištu registracije poslovnog subjekta. Uz zahtjev je potrebno prilo?iti i uredno popunjen obrazac Popis zaposlenih voza?a 2020.

Obrazac Zahtjeva za dodjelu dozvola za me?unarodni prijevoz tereta za 2020. godinu i obrazac Popis zaposlenih voza?a 2020. dostupni su u prate?im dokumentima koji se nalaze na webu Sektora za promet i veze.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站