Vrijeme odr?avanja: 01.07.2016.

Objavljeno: 01. 07. 2016. , A?urirano: 03. 07. 2016.

Plan razvoja turizma je dokument kojim se definiraju smjerovi razvoja, od poticanja poduzetništva, preko razvoja društvene infrastrukture do turizma i razvoja ljudskih potencijala.

Plan razvoja sadr?i viziju, ciljeve i mjere kojima se ?ele ispuniti zadani ciljevi i prioriteti. U cilju dugoro?nog planiranja razvoja turizma grada Knina, bolje tr?išne pozicije i konkurentnosti, potrebno je izraditi razvojni plan u skladu s postoje?om infrastrukturom i temeljen na analizama postoje?e atrakcijske i resursne osnove.

Pravilno pozicioniranje na turisti?kom tr?ištu zahtjeva kontinuirano pra?enje suvremenih turisti?kih trendova kroz koje se identificiraju kretanja potra?nje, nove tr?išne prilike, podru?ja mogu?ih ulaganja i infrastrukturne potrebe. Posebno se mora istaknuti da Grad Knin sa svojim prirodnim polo?ajem, dobrom prometnom povezanoš?u, vrijednom kulturno-povijesnom i prirodnom baštinom, te sa svim ostalim turisti?kim resursima nema turisti?ku tradiciju i da se u biti u razvoju turizma mora krenuti ispo?etka.

Plan mo?ete pro?itati u prate?im dokumentima na ovoj stranici.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站