O Uredu HGK za PPDS Knin


Osnivanje Ureda HGK za podru?ja posebne dr?avne skrbi nastavak je djelovanja Hrvatske gospodarske komore na podru?jima posebne dr?avne skrbi koje je po?elo odmah nakon Domovinskog rata, kada je u listopadu 1995. osnovan tadašnji Podru?ni ured Knin u sastavu ?upanijske komore Zadar, ?ime je Hrvatska gospodarska komora bila jedna od prvih institucija koje su po?ele raditi na do tada okupiranom podru?ju, a s glavnim ciljem aktiviranja gospodarskih odnosa, a time i razvojem do tada okupiranih krajeva.

  • Listopad 1995. - po?etak rada Podru?nog ureda HGK u Kninu u sastavu ?upanijske komore Zadar
  • Lipanj 1997. - prelazak Podru?nog ureda HGK Knin u sastav ?upanijske komore Šibenik u skladu s promjenama ?upanijskih granica
  • Travanj 2003. - prerastanje Podru?nog ureda ?upanijske komore Šibenik u Ured HGK za podru?ja posebne dr?avne skrbi sa sjedištem u Kninu
  • Srpanj 2006. - otvaranje Ureda HKG za PPDS u novosagra?enom prostoru

U okviru procesa razvitka podru?ja od posebne dr?avne skrbi Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore donio je odluku o osnivanju Ureda Hrvatske gospodarske komore za podru?ja posebne dr?avne skrbi sa sjedištem u Kninu, temelje?i svoju odluku na potrebi za jednom takvom institucijom sa svrhom razvoja, a potom i integriranja gospodarstva ovog podru?ja u Hrvatske, europske i svjetske gospodarske tokove. Svi predvi?eni zadaci imaju za cilj stvaranje poslovnog okru?enja koje ?e omogu?iti dinami?an razvoj i konkurentnost kao bitne pretpostavke razvoja.

Ured HGK za PPDS Knin 18. studenog 2008. godine uveo je Sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2009 s ciljem promicanja, zastupanja i uskla?ivanja zajedni?kih interesa ?lanica pred pravnim i drugim organima u zemlji i inozemstvu.

Aktivnosti Ureda:

  • organizacija gospodarskih susreta, prezentacija i promid?be
  • pomo? gospodarskim subjektima u radu
  • organiziranje raznih seminara, edukacija i radionica
  • suradnja sa me?unarodnim institucijama
  • organiziranje sajmova

Ured HGK za podru?ja posebne dr?avne skrbi u Kninu kontinuirano radi na utvr?ivanju stanja, potencijala i ograni?enja razvoja ovog podru?ja.
Poslovna aktivnost Ureda je da na jednom mjestu povezuje sve relevantne ?imbenike potrebne za razvoj podru?ja posebne dr?avne skrbi: od Ministarstava i ureda dr?avnih institucija (HBOR, HAMAG, Fondovi…), pa do potpornih institucija (HOK, Centri za poduzetništvo…). Osim kao mjesto preko kojeg se ostvaruju kontakti sa svim navedenim institucijama potrebnim za rad i razvoj gospodarstva, u Uredu se provode i sve aktivnosti potrebne trgova?kim društvima kao i fizi?kim osobama pri njihovom gospodarskom razvoju u okviru djelovanja HGK. U okviru aktivnosti Ureda je i izrada razvojnih strategija, projekata i dokumenata.

Ured HGK za podru?ja posebne dr?avne skrbi  Knin nalazi se u starom dijelu grada Knina na glavnoj gradskoj prometnici. U potpuno opremljenom objektu bruto površine oko 550 m 2 na tri eta?e, nalazi se pet ureda, sala za sastanke, konferencijska dvorana, poslovni prostor te sve pomo?ne prostorije potrebne za rad. U Uredu su zaposlena tri djelatnika: voditelj, stru?ni suradnik i administrativni tajnik.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站