O Uredu HGK u Mostaru


Prepoznaju?i va?nost zna?ajnije prisutnosti i pru?anja potpore gospodarstvenicima na tr?ištu Bosne i Hercegovine, te intenziviranja bilateralne gospodarske suradnje, Hrvatska gospodarska komora je u travnju 2018. godine otvorila Ured Hrvatske gospodarske komore u Mostaru s osnovnim ciljem promicanja i zastupanja interesa hrvatskoga gospodarstva i uspostavljanja poslovnih odnosa izme?u gospodarskih subjekata Hrvatske te Bosne i Hercegovine.

Ured je otvoren u sklopu Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine.

Ured HGK u Mostaru poma?e gospodarstvenicima i tvrtkama iz Hrvatske kako bi što bolje i kvalitetnije promovirali svoje proizvode na podru?ju Bosne i Hercegovine. Osim toga, prati sva poslovna zbivanja na podru?ju BiH i proslje?uje poslovne informacije hrvatskim gospodarstvenicima radi što efikasnijeg nastupa na tr?ištu te streme biti primarna kontakt to?ka hrvatskim tvrtkama koje posluju na tr?ištu BiH.

Osnovni ciljevi Ureda HGK u Mostaru su:

 • Ja?anje izvoznih aktivnosti,
 • Privla?enje inozemnih izravnih ulaganja,
 • Promocija hrvatskog gospodarstva,

koji ?e se ostvarivati kroz promicanje lokalnog gospodarstva, stvaranje poslovnih prilika te ja?anjem gospodarskih odnosa.

Usluge:

 Ured HGK u Mostaru  pru?a potporu svojim ?lanovima kroz sljede?e aktivnosti:

 • Promoviranjem ponude tvrtki ?lanica - gospodarskih subjekata Republike Hrvatske;
 • Pribavljanjem informacija o gospodarskim kretanjima u BiH;
 • Uspostavljanjem poslovnih kontakata i pripremi poslovnih sastanaka i susreta;
 • Organizacijom sudjelovanja tvrtki ?lanica -  gospodarskih subjekata Republike Hrvatske na sajmovima, poslovnim forumima i sli?nim manifestacijama u BiH
 • Zastupanjem, uskla?ivanjem i zaštitom interesa tvrtki ?lanica - gospodarskih subjekata Republike Hrvatske;
 • Osiguranjem uvjeta za unaprje?ivanje poslovanja tvrtki ?lanica
 • Obavljanjem poslovnih usluga/podrške prema pojedina?nim zahtjevima tvrtki ?lanica -  gospodarskih subjekata Republike Hrvatske,
 • Konzultacijama o zakonodavstvu i uvjetima poslovanja u BiH 
 • Pru?a i sve ostale usluge koje mogu biti od koristi hrvatskim tvrtkama za poslovanje u BiH;
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站