Dobro došli na stranicu Udru?enja ra?unovo?a u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Udru?enje ra?unovo?a Hrvatske gospodarske komore okuplja ?lanice koje su registrirane za obavljanje ra?unovodstvene djelatnosti. Glavni su ciljevi rada Udru?enja unapre?enje ra?unovodstvene struke sinergijom svih sudionika te suradnja s nadle?nim institucijama u unapre?enju propisa s naglaskom na uklju?ivanje struke zadu?ene za provedbu predmetnih propisa.

Vije?e Udru?enja ima 39 ?lanova, izabranih predstavnika poduze?a ?lanica HGK iz navedene djelatnosti po ?upanijskim komorama. Predsjednik Udru?enja je Davor Brki? iz tvrtke RB Unigenito j.d.o.o. iz Zagreba, a zamjenica predsjednika je Antonija Kalember iz tvrtke Eureka info d.o.o. iz Oto?ca. 

 

POZIVAMO SVE ?LANICE HGK KOJE OBAVLJAJU RA?UNOVODSTVENU DJELATNOST  NA REGISTRACIJU U UDRU?ENJE RA?UNOVO?A HGK

Upis u Registar ?lanica Udru?enja ra?unovo?a HGK mo?ete napraviti ovdje.

 

 

Obavijest ?lanicama:

 

Novi ciklus poreznih seminara Hrvatske gospodarske komore PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2019. GODINU I OSTALE AKTUALNOSTI U POREZNIM PROPISIMA U 2020. GODINI, organiziran u suradnji s Hrvatskom komorom poreznih savjetnika, odr?ava se u sljede?im gradovima:

Seminari su namijenjeni pru?anju potpore ?lanicama HGK, stoga je sudjelovanje na seminaru za ?lanice HGK besplatno. Predavanja ?e odr?ati ovlašteni porezni savjetnici s kojima su predvi?ene i konzultacije, odnosno vrijeme za sva potencijalna pitanja ?lanica.Svoje sudjelovanje mo?ete prijaviti izborom jednog od navedenih gradova, odnosno prate?om prijavnicom za izabrani grad, najkasnije do termina nazna?enih u prijavi, odnosno do ispunjenja kapaciteta dvorana.

 

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站