Dobro došli na stranicu Udru?enja ra?unovo?a u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Udru?enje ra?unovo?a Hrvatske gospodarske komore okuplja ?lanice koje su registrirane za obavljanje ra?unovodstvene djelatnosti. Glavni su ciljevi rada Udru?enja unapre?enje ra?unovodstvene struke sinergijom svih sudionika te suradnja s nadle?nim institucijama u unapre?enju propisa s naglaskom na uklju?ivanje struke zadu?ene za provedbu predmetnih propisa.

Vije?e Udru?enja ima 39 ?lanova, izabranih predstavnika poduze?a ?lanica HGK iz navedene djelatnosti po ?upanijskim komorama. Predsjednik Udru?enja je Davor Brki? iz tvrtke RB Unigenito j.d.o.o. iz Zagreba, a zamjenica predsjednika je Antonija Kalember iz tvrtke Eureka info d.o.o. iz Oto?ca. 

 

POZIVAMO SVE ?LANICE HGK KOJE OBAVLJAJU RA?UNOVODSTVENU DJELATNOST  NA REGISTRACIJU U UDRU?ENJE RA?UNOVO?A HGK

Upis u Registar ?lanica Udru?enja ra?unovo?a HGK mo?ete napraviti ovdje.

 

 

Obavijest ?lanicama:

 

U prate?im dokumentima mo?ete prona?i informativni letak Financijskog inspektorata o najva?nijim novostima vezano uz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprje?avanju pranja novca i financiranja terorizma, te donesenog Pravilnika o registru stvarnih vlasnika.

Obavijest o registru stvarnih vlasnika 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站