Vrijeme odr?avanja: 28.01.2020.

Objavljeno: 31. 01. 2020. , A?urirano: 31. 01. 2020.

U Hrvatskoj gospodarskoj komori – ?upanijskoj komori Rijeka 28. sije?nja, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede RH, odr?ana je radionica o doniranju hrane. Na radionici su predstavnici tvrtki saznali kako donirati hranu u nekoliko jednostavnih koraka, kako ostvariti porezne olakšice na doniranu hranu, što donose nova pravila za doniranje hrane te kako funkcionira za to namijenjen IT sustav.

Vlada Republike Hrvatske je još u lipnju 2019. godine donijela Plan spre?avanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane 2019. – 2022. koji je ujedno i prvi takav dokument u Republici Hrvatskoj s klju?nim mjerama i pripadaju?im aktivnostima kojima se djeluje na spre?avanje otpada od hrane du? cijelog prehrambenog lanca. Plan prati i program za provedbu koji sadr?i pregled mjera i aktivnosti kako bi se unaprijedio sustav doniranja hrane u Republici Hrvatskoj. Uprvo je provedba mjera i aktivnosti koje provodi Ministarstvo poljoprovrede Republike Hrvatske u suradnji sa suradnicima bila tema odr?ane radinice.

U listopadu 2019. godine donesen je Pravilnik o doniranju hrane i hrane za ?ivotinje kojim se pojednostavljuje sam proces doniranja. Uvedene su i porezne olakšice na hranu doniranu prije isteka roka njena trajanja kao i mogu?nost darivanja hrane nakon isteka datuma ozna?enog s najbolje upotrijebiti do, pod uvjetom da je hrana sigurna i da posrednik i krajnji primatelj prihva?aju tu hranu. Tako?er, administrativno se rasteretilo donatore i posrednike u lancu doniranja hrane. Ministarstvo poljoprivrede RH izdalo je i Vodi? o doniranju hrane ?ija je svrha olakšati dionicima sustava doniranje. Vodi? daje smjernice za postupanje i primjere iz prakse povezane s propisima o hrani, doniranju hrane te tuma?enje odredbi propisa i poreznim olakšicama koje mogu koristiti donatori hrane. Na radionici je predstavljen i IT sustav za doniranje hrane – e doniranje, komunikacijska platforma za donatore i posrednike kojim se olakšava i ubrzava preraspodjela viškova hrane.

Budu?i da se Hrvatskoj godišnje baci oko 400 tisu?a tona hrane, od ?ega 55 posto u ku?anstvima, a 45 posto na polju, u preradi ili tijekom distribucije a istodobno je oko 26 posto osoba u riziku od siromaštva, o?ekuje se da ?e provedba mjera kojima se unapre?uje  sustav doniranja hrane zasigurno doprinijeti rješavanju problematike zbrinjavanja njezinih viškova.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站