Vrijeme odr?avanja: 27.11.2019.

Objavljeno: 27. 11. 2019. , A?urirano: 27. 11. 2019.

U ?K Vukovar su 27. studenoga odr?ani poslovni razgovori ?lanica HGK i predstavnika opskrbljiva?a elektri?nom energijom. Poslovni susret su organizirali ?K Vukovar i HGK – Sektor za industriju u suradnji s predstavnicima opskrbljiva?a elektri?nom energijom HEP ESCO d.o.o., HEP Opskrba d.o.o., te RWE Hrvatska d.o.o. Nazo?nima su se na po?etku sastanka obratili predsjednica ?K Vukovar Vinka Ivankovi? i Krešimir Štih iz HGK Sektora za industriju i izrazili zadovoljstvo interesom poduzetnika za ovu tematiku. U radnom dijelu sastanka je direktor vukovarske tvrtke Tehnostan d.o.o. Kristijan Lovrenš?ak predstavio energetske projekte u toplinarstvu i proizvodnji elektri?ne energije iz energije sunca koje je Tehnostan d.o.o. sam razvio, te pozitivne u?inke i postignute uštede energije. Nakon toga su predstavnici opskrbljiva?a nazo?nim predstavnicima tvrtki iz Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Viroviti?ko-podravske i Osje?ko-baranjske ?upanije predstavili mogu?nosti financiranja i sufinanciranja investicija u solarne elektrane, a potom su zainteresirani kroz individualne poslovne razgovore s predstavnicima opskrbljiva?a obavješteni o mogu?im modelima suradnje na izgradnji solarnih elektrana za proizvodnju elektri?ne energije za vlastite potrebe te mogu?nostima ostvarenja uštede energije i smanjenja troškova energije izborom povoljnijih tarifnih modela. Na kraju su i predstavnici opskrbljiva?a elektri?nom energijom i predstavnici nazo?nih tvrtki iskazali zadovoljstvo poslovnim susretima i tematikom.

Prezentacije tvrtki Tehnostan d.o.o., HEP ESCO d.o.o. i RWE Hrvatska d.o.o. zainteresirani mogu pogledati u Prate?im dokumentima.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站