Vrijeme odr?avanja: 04.02.2020.

Objavljeno: 06. 02. 2020. , A?urirano: 06. 02. 2020.

?upanijska komora Šibenik je 4. velja?e u suradnji s tvrtkama Detas d.o.o. i Open Way d.o.o. organizirala predstavljanje pametne rasvjete za pametne gradove.

Radionica je bila namijenjena projektantima i instalaterima javne i druge rasvjete te nositeljima planiranja energetske u?inkovite javne i druge rasvjete lokalne i regionalne uprave i samouprave (promicanje energetske u?inkovitosti javne i ostale rasvjete).

Na radionici su na sa?et na?in prikazani proizvodi i usluge koji su platforma za koncept pametnoga grada, a poklapaju se s na?elima odr?ivog razvoja u podru?jima pametne specijalizacije i s konceptom kohezijske politike za naredno programsko razdoblje Europske unije.

Prisutni su mogli vidjeti primjere LED svjetiljki koje se primjenjuju za javnu rasvjetu, škole, vrti?e i unutarnju rasvjetu, sportske dvorane i otvorene sportske terene te industrijske objekte. Predstavljeni su i na?ini financiranja i sufinanciranja takvih projekata.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站