Vrijeme odr?avanja: 20.11.2019.

Objavljeno: 20. 11. 2019. , A?urirano: 21. 11. 2019.

U HGK – ?K Vukovar u srijedu, 20. studenog, Ivan ?evizovi?, ovlašteni porezni savjetnik, odr?ao je seminar Porezne aktualnosti i pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja za 2019.

Na seminaru je bilo rije?i o izmjenama u porezu na dohodak (neoporezivi iznosi za obrok radnika, pla?anje troškova smještaja radnika, novi iznosi dnevnica u tuzemstvu), a najavljene su i promjene poreznih propisa te novosti u pripremi završnog ra?una i prijavi poreza na dobit.

Seminar je organiziran u suradnji s Udru?enjem ra?unovo?a HGK i okupio je veliki broj zainteresiranih poduzetnika. Karla Milinovi?, tajnica Udru?enja ra?unovo?a HGK, na po?etku seminara upoznala je prisutne sa svrhom i radom Udru?enja, posebno naglasivši uslugu besplatnoga poreznog savjetovanja koje HGK nudi svojim ?lanicama.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站