Vrijeme odr?avanja: 17.03.2020.

Objavljeno: 03. 02. 2020. , A?urirano: 17. 02. 2020.

?K Zadar s poduze?em Enoexpert d.o.o. iz Zagreba organizira te?aj Vinoljubac koji ?e se odr?ati u utorak, 17. o?ujka, u 16:30, u dvorani za sastanke ?upanijske komore Zadar, na adresi Špire Brusine 16.

To je te?aj osnovne razine koji je namijenjen svim zainteresiranima koji ?ele nešto nau?iti o kulturi pijenja vina. Uz osnove degustacije vina, te?aj obuhva?a i teme kao što su definicija i podjela vina, sljubljivanje hrane i vina te ponašanje u restoranu, neizostavne dijelove poslovnog ru?ka ili ve?ere.

Polaznici ?e imati priliku degustirati ?etiri vrste vina. Predvi?eno trajanje te?aja je tri sata, a kotizacija iznosi 300 kuna po polazniku.

Prijave na 091 588 4301 ili www.enoexpert.hr/vinska-skola.html.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站