Izdavanje uvjerenja o neizricanju stegovne mjere


Sud vodi i registar pravomo?no izre?enih mjera te na zahtjev ?lanica ili ureda dr?avne uprave pojedine ?upanije  izdaje uvjerenje o neizricanju mjere kao dokaz ugleda ?lanice. Za izdavanje uvjerenja ne napla?uje se pristojba. U dosadašnjoj praksi takva su uvjerenja izdavana u svrhu:

  • sudjelovanja ?lanica na javnim natje?ajima,
  • izdavanja ili produ?enja licencije za obavljanje cestovnog prijevoza putnika i tereta u cestovnom prometu,
  • obavljanja taxi slu?be,
  • upisa stranih tvrtki u Registar uvoznika
  • izdavanja licencije za prijem u?enika na naukovanje.

 Obrazac za izdavanje uvjerenja mo?ete prona?i u prate?im dokumentima

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站