Analize

TREND PADA TURISTI?KIH NO?ENJA SE NASTAVLJA

Prema podacima DZS-a, u o?ujku 2020. godine u komercijalnome smještaju ostvareno je 104,4 tisu?e turisti?kih dolazaka i 289,6 tisu?a turisti?kih no?enja, što je 76,8% odnosno 69,3% manje u odnosu na o?ujak 2019. godine. Spomenutim padom turisti?kih no?...
Saznaj vi?e

U VELJA?I ZABILJE?ENI PRVI NEGATIVNI U?INCI PANDEMIJE NA ROBNU RAZMJENU

Danas objavljeni podaci o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom u sije?nju i velja?i otkrivaju da to razdoblje po ukupnoj vrije...
Saznaj vi?e

U O?UJKU PAD MALOPRODAJNOGA PROMETA EU27

Saznaj vi?e

I EUROPSKA KOMISIJA PREDVI?A SNA?AN PAD BDP-A

Saznaj vi?e

Publikacije

 • {{section}}
  • Centar za digitalnu transformaciju i strateški razvoj
  • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša
  • Sektor za financijske institucije i ekonomske analize
  • Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo
  • Sektor za industrijski razvoj i inovacijski sustav
  • Sektor za industriju
  • Sektor za komunikacije
  • Sektor za me?unarodne poslove i EU
  • Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo
  • Sektor za promet i veze
  • Sektor za trgovinu
  • Sektor za turizam
 • {{year}}
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
 • {{type}}
  • ANALIZA
  • PUBLIKACIJA
PSC
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站