Vrijeme odr?avanja: 12.02.2020. - 13.02.2020.

Objavljeno: 07. 02. 2020. , A?urirano: 07. 02. 2020.

U ?upanijskoj komori Osijek ?e se u srijedu, 12. velja?e, u 13.30 odr?ati stru?ni skup za veterinare Neonatalni proljevi u teladi u suorganizaciji s tvrtkama Phoenix farmacija d.o.o., Virbac SA i CVA d.o.o.

Predava?i su Marco Di Petrio iz tvrtke Virbac SA i Relja Beck iz Hrvatskog veterinarskog instituta. Prema Pravilniku o stru?nom osposobljavanju Hrvatske veterinarske komore, skup ?e biti bodovan s 2 boda. Di Pietro ?e predavati o prevenciji proljeva kod neonatalne teladi te o prevenciji i terapiji kriptosoridijaze, a Beck ?e odr?ati predavanje o tome jesu li kriptosporidije problem u govedarskoj proizvodnji u Hrvatskoj.

Radionica je besplatna, a kontakt-osoba za više informacija je Ivan Kri?ek iz Phoenix farmacije, tel.: 031/275-320, mob.: 098/9812-797, e-pošta: i.krizek@phoenix-farmacija.hr.

Prema Pravilniku o stru?nom osposobljavanju Hrvatske veterinarske komore, skup ?e biti bodovan s 2 boda. Program stru?nog skupa nalazi se u prate?im dokumentima.

Za sudjelovanje na skupu potrebno se prijaviti online prijavnicom.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站