Vrijeme odr?avanja: 12.02.2020.

?upanijska komora Osijek organizira stru?ni skup o biljnoj proizvodnji koji ?e biti odr?an u srijedu, 12. velja?e, u 10.30 u velikoj dvorani ?K Osijek, na adresi Europske avenije 13.

Ovaj skup koji okuplja predstavnike Ministarstva poljoprivrede i drugih institucija povezanih s poljoprivrednom proizvodnjom te proizvo?a?e tradicionalno se u ?K Osijek odr?ava uo?i proljetne sjetve.

Na stru?nom ?e skupu pomo?nik ministra poljoprivrede Krunoslav Karali? govoriti o proljetnoj sjetvi i aktualnim propisima u podru?ju poljoprivredne proizvodnje.

Ravnateljica Agencije za pla?anje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copi? predstavit ?e IT sustav za nadzor poljoprivrednih površina – Monitoring, a predstavnik Ministarstva poljoprivrede Filip Nevisti? predstavit ?e novosti koje donosi E - poljoprivredna kartica, ?ije se uvo?enje planira ove godine.

U programu stru?nog skupa predavanje Proširenje plodoreda pokrovnim usjevima odr?at ?e Bojan Stipeševi?, profesor osje?kog Fakulteta agrobiotehni?kih znanosti, dok ?e svojevrstan nastavak ovog predavanja biti predstavljanje proizvodnje sjemena razli?itih, na našim poljima malo zastupljenih kultura, poput pira, lana, heljde, sto?nog graška, uljane rotkve itd.

Program predavanja nalazi se u prate?im dokumentima.

Predavanja su namijenjena poljoprivrednim proizvo?a?ima i svim ostalim sudionicima u procesu poljoprivredne proizvodnje.

Za sudjelovanje na skupu potrebno se prijaviti online prijavnicom u nastavku ovog teksta. Rok prijave je utorak, 11. velja?e, do 15 sati.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站