Ispitni rokovi


Radi prevencije širenja korona virusa ispitni rok se odga?a do daljnjega.

OBAVIJEST O ISPITNOM ROKU

za polaganje stru?nog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina

ISPITNI ROK: 

1. Uvjeti za pristupanje stru?nom ispitu:

- SSS – najmanje završena srednja škola ( dokaz o završenoj najmanje srednjoj stru?noj spremi )

- prijava za polaganje stru?nog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina

- dokaz o uplati troškova polaganja stru?nog ispita

  • kopija uplatnice za stru?ni ispit u iznosu od 1.100,00 kuna ili
  • kopija uplatnice za popravni ispit u iznosu od 220,00 kuna po predmetu

2. Prijave i rokovi vezani uz stru?ni ispit:

Ispit se prijavljuje do 

Prijave za stru?ni ispit dostavljaju se pismeno na obrascu:

N-1. Prijava za polaganje STRU?NOG ISPITA za agenta posredovanja u prometu nekretnina. Uz prijavu za polaganje ispita obavezno prilo?iti:

- dokaz o ispunjavanju uvjeta stru?nosti (prila?e se preslika svjedod?be mature odnosno diplome),

- kopiju osobne iskaznice

Zaprimljene prijave bez gore navedenih priloga ne?emo mo?i uva?iti.

Ukoliko ste se ve? prije prijavljivali za polaganje stru?nog ispita (odga?ali ga, imate popravni ispit, ili ste pali ispit) molimo Vas da nam to nazna?ite u rubrici 12 prijave. (Posebna napomena: kandidat ve? ima polo?eni stru?ni ispit)

Naknadu za stru?ni ispit pla?a kandidat i to:

- Za polaganje stru?nog ispita kandidat je du?an uplatiti iznos od 1.100,00 kuna
– Kandidat koji pristupa popravnom ispitu pla?a iznos od 220,00 kuna po predmetu

Upute za uplatu naknade za polaganje stru?nog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina:

PLATITELJ:

PRIMATELJ:

IME I PREZIME / NAZIV PODUZE?A

ADRESA

OIB

 

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

ROOSEVELTOV TRG 2

10000 ZAGREB

 

IBAN PRIMATELJA: HR1423400091100241295

POZIV NA BROJ: 05-2493730 *

OPIS PLA?ANJA:  ispit nekretnine*

* Prilikom uplate molimo obavezno navesti.

 

Ra?un za pla?enu naknadu za polaganje stru?nog ispita bit ?e Vam dostavljen u najkra?em mogu?em roku nakon provedenog ispita.

Kandidati ?e putem web adrese www.www.taikochao.com, rubrika Stru?ni ispit za agenta posredovanja u prometu nekretnina, podrubrika Raspored polaganja ispita za prijavljene kandidate biti obaviješteni o mjestu i vremenu polaganja stru?nog ispita.

3. Prijave za stru?ni ispit uz dokaz stru?nosti i kopiju osobne iskaznice dostaviti u navedenom roku na adresu:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Sektor za trgovinu

Rooseveltov trg 2

10000 ZAGREB

e-mail: pisarnica@www.taikochao.com

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站