Statisti?ki pokazatelji u graditeljstvu RH

Objavljeno: 30. 01. 2020. , A?urirano: 30. 01. 2020.

Prema podacima Fine, ukupan prihod u graditeljstvu u 2018. godini iznosio je 53.090.137.842 kuna, što je 22,14 posto više nego u 2017. godini kada je iznosio 43.466.579.316 kuna, a 24,56 posto više nego u 2016. godini (42.622.903.671 kuna). Prema istom je izvoru u odnosu na 2007. godinu ukupan prihod u graditeljstvu 8,39 posto ni?i (57.951.000.000 kuna), a u odnosu na 2008. (69.230.000.000 kuna) ni?i je 23,31 posto...

Publikaciju Pregled osnovnih statisti?kih pokazatelja u sektoru graditeljstva RH za sije?anj – lipanj 2019. godine mo?ete skinuti u prate?im dokumentima na ovoj stranici.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站