Zagreba?ka pravila


Zagreba?ka pravila 2015.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o arbitra?i pri Stalnom arbitra?nom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (NN broj 50/2017)

Pravilnik o arbitra?i pri Stalnom arbitra?nom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagreba?ka pravila) NN broj 129/2015

Zagreb Rules 2015  - prijevod na engleskom jeziku 

Pravilnik o arbitra?i pri Stalnom arbitra?nom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagreba?ka pravila) NN broj 129/2015

Pravilnik se primjenjuje na arbitra?ne postupke u kojima je ugovor o arbitra?i sklopljen nakon njegovog stupanja na snagu odnosno na ugovore sklopljene nakon 5. prosinca 2015. 

 

Ubrzani arbitra?ni postupak 

Posebna pravila o ubrzanom arbitra?nom postupku sadr?ana su u ?lancima 62. do 71. Pravilnika o arbitra?i pri Stalnom arbitra?nom sudištu Hrvatske gospodarske komore iz 2015. godine - Zagreba?ka pravila 2015. 

Na koga se primjenjuju posebna pravila o ubrzanom arbitra?nom postupku?

Pravila se primjenjuju:

1. u sporovima bez me?unarodnog obilje?ja ?ija vrijednost predmeta ne prelazi kunsku protuvrijednost 100.000,00 EUR, ako stranke nisu druga?ije odredile u svom arbitra?nom ugovoru

2. u sporovima bez me?unarodnog obilje?ja ?ija vrijednost predmeta spora prelazi 100.000,00 EUR te u sporovima s me?unarodnim obilje?jem ako su stranke u arbitra?nom ugovoru odredile da ?e se u pravnim stvarima na koje se on odnosi postupak provesti po tim pravilima.

Tko arbitrira u ubrzanom arbitra?nom postupku?

Ubrzani arbitra?ni postupak provodi arbitar pojedinac. Stranke se mogu sporazumjeti o osobi arbitra pojedinca, a ako nema sporazuma stranaka o tome, arbitra pojedinca imenuje ovlaštenik imenovanja Sudišta s liste arbitara Sudišta.

 

Zagreba?ka pravila 2011. 

Pravilnik o arbitra?i pri Stalnom arbitra?nom sudištu Hrvatske gospodarske komore ("Narodne novine", br. 142/2011)

Pravilnik se primjenjuje na arbitra?ne postupke u kojima je ugovor o arbitra?i sklopljen nakon njegovog stupanja na snagu (nakon 17. prosinca 2011.).  Ako se stranke ne sporazume da se na postupke u tijeku primjenjuje Pravilnik, u tim postupcima primjenjuju se arbitra?na pravila o kojima su se stranke prije sporazumjele.

 

Zagreba?ka pravila 2002. 

Pravilnik o arbitra?i pri Stalnom izbranom sudištu Hrvatske gospodarske komore ("Narodne novine", br. 150/2002).

Stupio na snagu 25. prosinca 2002.

Primjenjuje se na arbitra?ne postupke u kojima je ugovor o arbitra?i sklopljen nakon 25. prosinca 2002.

Na arbitra?ne postupke u kojima je ugovor o arbitra?i sklopljen prije 25. prosinca 2002. primjenjuju se:

- u arbitra?nim postupcima bez me?unarodnog elementa, raniji Pravilnik o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine" br. 19/89, 1/89, 15/90, 69/91, 25/92, 53/96; pro?iš?eni tekst "Narodne novine" br. 113/93);

- u arbitra?nim postupcima s me?unarodnim elementom, Pravilnik o rješavanju sporova s me?unarodnim elementom pred SIS-HGK ("Narodne novine", br. 25/92)

 

Zakon o arbitra?i ("Narodne novine", br. 88/2001)

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站