Arhiva akata Sudišta


Odluka o troškovima u postupcima arbitra?e (NN broj 142/2011, 37/2015, 109/2016 i 87/2018) - pro?iš?en tekst Tajništva Stalnog arbitra?nog sudišta 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima arbitra?e (NN broj 87/2018)

Ova odluka objavljena je u Narodnim novinama 28. rujna 2018. i stupila je na snagu osmog dana od dana objave odnosno 6. listopada 2018.

Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima, ?lanovima tijela Sudišta i drugim sudionicima u postupcima arbitra?e pred Stalnim arbitra?nim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (NN broj 67/2017)

Ova odluka objavljena je u Narodnim novinama 12. srpnja 2017. i stupila je na snagu istog dana. 

Odluka o imenovanju predsjednika i ?lanova Predsjedništva Stalnog arbitra?nog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (NN  broj 50/2017)

Pravilnik o Stalnom arbitra?nom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (NN broj 50/2017)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o arbitra?i pri Stalnom arbitra?nom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (NN broj 50/2017)

Odluka o troškovima u postupcima arbitra?e (NN broj 142/11, 37/15, 109/16) - pro?iš?en tekst Tajništva Stalnog arbitra?nog sudišta 

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o troškovima u postupcima arbitra?e (NN broj 109/2016)

Ova odluka objavljena je u Narodnim novinama dana 4. studenoga 2016. i stupa na snagu osmi dan od dana objave.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Stalnom arbitra?nom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (NN broj 129/2015)

Zagreb Rules 2015 

Pravilnik o arbitra?i pri Stalnom arbitra?nom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagreba?ka pravila) NN broj 129/2015

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o arbitra?i pri Stalnom arbitra?nom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (Zagreba?ka pravila) - NN broj 78/2015

Ova Odluka objavljena je u Narodnim novinama dana 17. srpnja 2015. i stupa na snagu osmi dan od dana objave.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima arbitra?e (NN broj 37/2015)

Ova Odluka primjenjuje se na sve sporove pokrenute nakon njenog stupanja na snagu te na sporove pokrenute prije njenog stupanja na snagu, ako u njima još nije bila upla?ena upisna pristojba.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima arbitra?e objavljena je dana 1.4.2015. u Narodnim novinama broj 37/2015.
Odluka stupa na snagu dana 9. travnja 2015.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站