Vrijeme odr?avanja: 10.12.2019.

U HGK odr?ana konferencija Sva lica sporta

Objavljeno: 11. 12. 2019. , A?urirano: 11. 12. 2019.

U Hrvatskoj gospodarskoj komori ju?er je odr?ana konferencija Sva lica sporta na kojoj se razgovaralo o utjecaju sporta na gospodarstvo, turizam i zdravstvo, te utjecaju na društvo u cjelini.

Bo?o Skoko, profesor na Fakultetu politi?kih znanosti u Zagrebu, kazao je san svake dr?ave postati brend jer tako lakše mo?e privu?i investicije i turiste. "Zato sve zemlje ula?u milijune i milijune u prepoznatljivost, ali nije lako zadobiti globalnu pozornost. Nama je sportski talent dio identiteta, a naši uspjesi privla?e pa?nju svijeta. Istra?ivanja pokazuju da svjetska javnost prepoznaje ?ak 130 naših sportaša. Sport ima i politi?ku ulogu, ?ega se dobro sje?amo iz devedesetih. Organizacija velikih sportskih doga?aja je jedan od najva?nijih alata u brendiranju dr?ave jer tu mo?ete ispri?ati svoju pri?u i dobiti naklonost svjetske javnosti. Mi smo zahvaljuju?i sportu vrlo prepoznatljivi, ali moramo sustavno raditi na daljnjoj promociji zemlje kroz sport kao komunikacijski kanal", zaklju?io je Skoko.

2 panel Tomislav Mad?ar, Mato Bartoluci, Miljenko Bura, Igor Neki?.jpg
Sudionici drugog panela: Tomislav Mad?ar, Mato Bartoluci, Miljenko Bura i Igor Neki?; Izvor: HGK.


Jerko Trogrli?
, direktor agencije Vajt, odr?ao je prezentaciju o sportu u Splitu i apostrofirao da su ?injenice ispri?ane kroz pri?u 20 puta pamtljivije. "Split ima jedan poseban odnos sa sportom, a ?ak tre?inu hrvatskih olimpijskih medalja osvojili su upravo Spli?ani. Još 1929. grad je prozvan najsportskijim na svijetu jer je tada s 38.000 stanovnika dao dr?avne prvake u nogometu, jedrenju, plivanju i veslanju. ?etiri svjetska top ten tenisa?a odrasla su u Splitu, prakti?ki u istoj ulici na Firulama. Nema tu nikakve tajne, tamo su bili teniski tereni, a sli?no je i s vaterpolom i košarkom. To pokazuje va?nost infrastrukture za razvoj talenta kojim ovaj grad obiluje", istaknuo je Trogrli?, oslikavši to kroz procvat splitskog sporta nakon izgradnje sportskih sadr?aja izgra?eni za Mediteranske igre. "To je bio veliki poticaj u postizanju vrhunskih rezultata, zato trebamo nastaviti ulagati u razvoj sporta", zaklju?io je Trogrli?.

Na panel raspravi koja je u fokusu imala odnos sporta, turizma i zdravlja raspravljali su Tomislav Mad?ar, savjetnik predsjednice RH, Miljenko Bura, direktor tvrtke Medicinska grupa, Mato Bartoluci, profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te Igor Neki?, generalni direktor Termi Sv. Martin.

3. panel Vladimir Miholjevi?, Miho Glavi?, Jerko Trogrli?, Dubravko Šimenc.jpg
Sudionici tre?eg panela na konferenciji (s lijeva na desno): Vladimir Miholjevi?, Miho Glavi?, Jerko Trogrli? i Dubravko Šimenc; Izvor: HGK.


Bura je istaknuo da bez zdravstvene infrastrukture nema razvoja sportskog turizma, ali ni adekvatne brige o lokalnom stanovništvu. "Sve se treba razvijati paralelno, nedostaje nam sustavnosti u planiranju infrastrukture", rekao je. Bartoluci sport vidi kao integriraju?i mehanizam turizma i zdravstva. "Danas se oko milijardu ljudi bavi sportom, a još 1,5 milijardi putuje, to su ogromne brojke i zahtijevaju pametno promišljanje. To nam je prilika da iskoristimo naše kapacitete u turizmu i zdravstvu, a ako ih pove?emo sa sportom bit ?e puno u?inkovitiji nego što su danas", dr?i Bartoluci. Ognjen Bagatin je iz publike dodao da ve? imamo dosta razvijen zdravstveni turizam. "Apelirao bih da se povezujemo, javni i privatni sektor, onda ?e te brojke biti pet puta više. Mi smo siromašna zemlja i moramo ovo što je napravljeno iskoristiti na najbolji mogu?i na?in", naglasio je Bagatin, dodavši kako trebamo prestati raspravljati o propustima iz prošlosti i fokusirati se na budu?nost.

S tim se slo?io i Mad?ar poru?ivši da trebamo razmišljati gdje ?elimo biti za 10 do 15 godina i onda na tim ciljevima zajedni?ki raditi. Meki? je istaknuo kako sportska dvorana mo?e biti i kongresna te da se treba kombinirati sve resurse. "Mi organiziramo prvi gaming turnir koji povezuje hotelijerstvo i gamersku industriju. Infrastrukturu koju imamo moramo iskoristi na najbolji mogu?i na?in, ali va?na je i suradnja s lokalnim stanovništvom, da od turizma maksimalnu korist izvu?e cijela zajednica", zaklju?io je.

O sportu kao alatu za brendiranje i promociju Hrvatske razgovarali su Vladimir Miholjevi?, direktor utrke CRO race, Miho Glavi?, predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza, i Dubravko Šimenc, naš proslavljeni vaterpolist i voditelj odjela za strateške projekte HTZ-a.

Šimenc je kazao kako je Hrvatska sportsko ?udo pa naglasio va?nost društvenih mre?a u promociji zemlje. Naveo je brojna manja sportska doga?anja koja privla?e veliku pa?nju turista, od cross utrka po Istri do košarkaškog turnira u Lipiku i poru?io da je to veliko bogatstvo Hrvatske kao destinacije. ''U Lipiku na košarkaški turnir 3 na 3 dolaze najbolji svjetski košarkaši a od nas je Lipik dobio 100.000 kuna, pa je pravo ?udo da to organizatori naprave s tako malim sredstvima. Ljudi dolaze na naše biciklisti?ke i trail utrke i vra?aju se sve više. Samo gosti jedne od njih Four Islands, po 4 otoka, ostvare 7000 no?enja'' zaklju?io je Šimenc.

Jedno od doga?anja koje pronosi ljepote naše zemlje izravnim prijenosom u više od stotinu zemalja svijeta je i biciklisti?ka utrka Cro race. "Gotovo 400 sati TV sadr?aja je s naše utrke otišlo na šest kontinenata. Biciklizam se kod nas razvija dobro jer je stavljen u strategiju razvoja turizma. Cikloturizam je odli?an za suradnju s hotelskim ku?ama pa one sudjeluju u razvoju infrastrukture, novih biciklisti?kih staza koje su tematski povezane s kulturom lokacije u kojoj se nalaze", objasnio je Miholjevi?.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站