Zajednica za obrazovanje odraslih osnovana je radi ja?anja djelatnosti cjelo?ivotnog u?enja i obrazovanja odraslih te zastupanja, promicanja i zaštite zajedni?kih interesa pred dr?avnim i drugim institucijama i udru?enjima.

Zadaci Zajednice su:

  • pru?anje stru?ne i lobisti?ke pomo?i ?lanicama u rješavanju pitanja pred nadle?nim tijelima
  • trajno prikupljanje podataka o stru?nim pitanjima, odnosno pribavljanje i distribuiranje informacija va?nih za cjelo?ivotno u?enje i obrazovanje odraslih, posebice u podru?ju donošenja i izmjena legislative
  • edukacija ?lanica
  • iniciranje izmjena i rad na izmjenama postoje?ih propisa i razvojnih dokumenata
  • osiguravanje uklju?ivanja predstavnika Zajednice u povjerenstva za izradu nove legislative kojom se rješavaju pitanja od interesa za ?lanice Zajednice
  • suradnja s nadle?nim dr?avnim institucijama i drugim strukovnim udru?enjima i zajednicama
  • poticanje razvoja i provedbe relevantnih programa za cjelo?ivotno u?enje i obrazovanje odraslih
  • organizacija znanstvenih i stru?nih skupova o cjelo?ivotnom u?enju i obrazovanju odraslih.

Predsjednik Zajednice: Ivan Gale, Tehni?ko u?ilište Vinkovci

Zamjenik predsjednika: Mario Zamuda, Pu?ko otvoreno u?ilište ?akovec

?elite li svojim djelovanjem pridonijeti radu Zajednice, pozivamo Vas da ispunite pristupnicu i postanete ?lan ove Zajednice.

 

Napomena: Ukoliko niste ?lanica HGK, a ?elite to postati i u?laniti se u Zajednicu, sve informacije o uvjetima i na?inu ostvarivanja ?lanstva i dostupne su ovdje.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站