Vrijeme odr?avanja: 31.03.2016.

Objavljeno: 31. 03. 2016. , A?urirano: 08. 09. 2016.

Strukovna grupa zaštite na radu i zaštite od po?ara ?K Sisak odr?ala je svoju ?etvrtu sjednicu 31. o?ujka. Predsjednik Tomislav Mrazovac predstavio je Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme te Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (Narodne novine br. 16/2016.).

Posebno su skrenuli pozornost na produ?enje periodi?kih rokova pregleda i ispitivanja radnog okoliša, koji ne mogu biti du?i od tri godine. O obavljenom pregledu i ispitivanju radnog okoliša potrebno je sastavljati zapisnik ?iji je sadr?aj propisan. Zaklju?ne ocjene zapisnika vlastoru?no potpisuje osoba ovlaštenog poslodavca ili ovlaštene osobe koje ispunjavaju propisane uvjete za dobivanje ovlaštenja, prema propisu o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu.

U drugom dijelu sjednice predava? Zvonko Orehovec govorio je o izbjegli?koj i prognani?koj krizi. Istaknuo je da je u 2015. godini broj izbjeglica i imigranata pristiglih u EU prešao milijun, a 3.600 ih je na tom putu poginulo ili nestalo. UNHCR o?ekuje da ?e se sli?an priljev nastaviti i u 2016. godini. Prikazana su švedska iskustva po pitanju migracije stanovništva.

Govore?i o izbjegli?koj krizi, Slavko Bokan istaknuo je da se broj Sirijaca koji su pobjegli uslijed gra?anskog rata popeo na više od 5 milijuna u ovoj godini, a još 7-8 milijuna ljudi raseljeno je unutar Sirije.

Sa zdravstvene je strane istaknuto da sustavi zemalja primatelja izbjeglica imaju sposobnost brzo primjenjivati prikladne tretmane te da migrantska kriza nije ugrozila op?u zdravstvenu zaštitu.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站