Vrijeme odr?avanja: 19.02.2020.

Objavljeno: 12. 02. 2020. , A?urirano: 12. 02. 2020.

U srijedu, 19. velja?e u 11 sati odr?at ?e se u HGK - ?upanijskoj komori Split sjednica Strukovne grupacije drvno-prera?iva?ke industrije koja okuplja ?lanice HGK iz sektora C16 Prerada drva, proizvoda od drva, osim namještaja, i C31 Proizvodnja namještaja.

Na sjednici ?e se dati pregled aktivnosti u proteklom periodu na ?upanijskoj i nacionalnoj razini, kao i mogu?nosti nastupa na sajmovima u skladu s Planom promocije HGK u 2020. godini.

Govorit ?e se o interesu i potrebi za osnivanjem ?upanijskog klastera drvne industrije te o izvoznim mogu?nostima u ovoj djelatnosti i procedurama kroz sustav HGK.

Poseban naglasak bit ?e na animiranju ?lanica za iskorištenje bespovratnih sredstava za uvo?enje znakova kvalitete HGK.

Kontakt osoba u ?K Split je Danica Popari?-Maji? (tel. 021/321-169).

Dolazak je obavezno potvrditi najkasnije do 17. velja?e putem prijavnog obrasca u nastavku.

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站